IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszamy do rejestracji w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2019/2020 brzmi „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”. Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego, zaś w zakładce Program znajduje się szczegółowy wykaz zagadnień programu stałego i zmiennego oraz zalecanej literatury.

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

 1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli
 2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski
 3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)
 5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka!

 

W dniach 22-23 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

(Poniżej lista laureatów i finalistów oraz galeria zdjęć)

W dniach 22-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek uczestników przywitali:

– Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Przewodniczący Komitetu Głównego OWoBiO
– Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
– Marek Łapiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP
– Dr hab. Piotr Wawrzyk Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
– Płk. Mirosław Łabęcki Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO

Po uroczystym otwarciu, rozpoczął się test decydujący o tym, kto ze 160 osób przejdzie do II części III etapu. W rozładowanie stresu pomogło późniejsze wyjście do Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy po kilku godzinach wrócili do Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym „System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?”. Moderatorem panelu był dr hab. Marek Madej z Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, a uczestnikami:

– Mariola Ratschka – p.o, Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
– Dr hab. Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
– Dr hab. Irena Rysińska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

Po zakończeniu panelu odbyło się ogłoszenie wyników testu oraz quiz z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym, który był swego rodzaju atrakcją dla uczestników, ponieważ przeprowadzony został za pomocą nowych technologii dydaktycznych.

W sobotę dzień rozpoczął się od quizu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności, który poprowadził dr hab. Daniel Przastek, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW ds. Finansowych i Rozwoju, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego OWoBiO. Wyłonił on 3 osoby, które walczyły o zajęcie I miejsca:

Filip Główka
Jan Muchorowski
Aneta Barszcz

Z wynikiem 210 punktów zwyciężył Filip Główka!

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnikom i opiekunom.

Lista laureatów i finalistów III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2019 r.

L.p. Nazwisko i imię uczestnika Nazwa szkoły Okręg Uzyskany tytuł
1.       Główka Filip Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Warszawa Laureat
2.       Muchorowski Jan VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie Warszawa Laureat
3.       Barszcz Aneta V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Lublin Laureat
4.       Matuszek Dominik V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej Częstochowa Laureat
5.       Sycz Krzysztof Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Rzeszów Laureat
6.       Jaroszewicz Błażej II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Łomża Laureat
7.       Marzec Mateusz I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu Łódź Laureat
8.       Grygoruk Martyna II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Łomża Laureat
9.       Szabelak Grzegorz VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Warszawa Laureat
10.    Ciesielski Michał VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie Warszawa Laureat
11.    Sbai Jasin XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Warszawa Laureat
12.    Korbut Paweł Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Wrocław Laureat
13.    Orłowska Katarzyna Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach Gdańsk Laureat
14.    Bohdanowicz Kacper Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu Olsztyn Laureat
15.    Macierzyński Emil Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Łódź Laureat
16.    Korycko Martyna Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie Szczecin Laureat
17.    Słoma Antoni Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Łódź Laureat
18.    Latała Kamil XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie Kraków Laureat
19.    Bartela Krzysztof Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach Gdańsk Laureat
20.    Lewandowski Kacper III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku Golub-Dobrzyń Laureat
21.    Zubrzycki Tomasz Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Wrocław Laureat
22.    Rybarczyk Piotr I Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Zielona Góra Laureat
23.    Orłowski Mateusz Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Gdańsk Laureat
24.    Skurzewski Filip III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku Golub-Dobrzyń Laureat
25.    Jaśkiewicz Damian Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Wrocław Laureat
26.    Kopeć Jakub Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie Lublin Laureat
27.    Chaszczewski Hubert Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach Zielona Góra Laureat
28.    Zajączkowski Dawid I Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Zielona Góra Laureat
29.    Bukała Jakub Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła 2 ss. prezentek w Rzeszowie Rzeszów Laureat
30.    Kwiatkowski Daniel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr. 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze Zielona Góra Laureat
31.    Kwasigroch Paweł Technikum nr 4 w Chojnicach Gdańsk Laureat
32.    Szyszka Jakub Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Rzeszów Laureat
33.    Kret Kacper IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie Częstochowa Laureat
34.    Frejlich Michał Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie Kielce Laureat
35.    Pątkowski Robert I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Warszawa Laureat
36.    Rzucidło Radosław XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Krakowie Kraków Laureat
37.    Frączek Nikodem Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Wrocław Finalista
38.    Sobczak Natalia I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu Szczecin Finalista
39.    Rutkowski Michał VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, w Krakowie Kraków Finalista
40.    Staniak Kacper Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Rzeszów Finalista
41.    Mikołajczyk Bartosz III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej Częstochowa Finalista
42.    Ścierska Julia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie Łódź Finalista
43.    Ubik Izabela V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej Częstochowa Finalista
44.    Jasak Seweryn IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie Częstochowa Finalista
45.    Eisenberger Jakub V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej Częstochowa Finalista
46.    Zabłocka Anna IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. Zielona Góra Finalista
47.    Nosorowski Maciej IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku Łomża Finalista
48.    Michalski Adam Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach Olsztyn Finalista
49.    Ficek Patrycja Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie Kraków Finalista
50.    Ramotowski Piotr Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach Olsztyn Finalista
51.    Pietrzak Katarzyna Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku Golub-Dobrzyń Finalista
52.    Orłowski Mateusz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu Szczecin Finalista
53.    Główka Szymon III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej Częstochowa Finalista
54.    Kalisiak Maciej Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach Łódź Finalista
55.    Jessa Jakub Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Wrocław Finalista
56.    Siedlecka Barbara Liceum im. Jana Pawła II Sióstr prezentek w Rzeszowie Rzeszów Finalista
57.    Kielar Paweł Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Rzeszów Finalista
58.    Piotrak Maciej Zespół Szkół w Pasłęku Olsztyn Finalista
59.    Lisiecki Michał Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Warszawie Warszawa Finalista
60.    Pabich Adam I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie Szczecin Finalista
61.    Dolatowska Domicela II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. Zielona Góra Finalista
62.    Pocheć Mateusz Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach Kielce Finalista
63.    Grębski Aleksander I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie Szczecin Finalista
64.    Piwowar Karolina Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach Kraków Finalista
65.    Seifert Łukasz Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu Golub-Dobrzyń Finalista
66.    Witos Szymon Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach Zielona Góra Finalista
67.    Wojciechowski Ziemowit Jan Technikum Zawodowe „Zdroje” w Szczecinie Szczecin Finalista
68.    Gałka Filip VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie Szczecin Finalista
69.    Malinowski Kacper III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim Łódź Finalista
70.    Brejnak Bartosz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach Łódź Finalista
71.    Przystał Mateusz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie Kraków Finalista
72.    Babiarz Bartosz Zespół Szkół Technicznych w Toruniu Golub-Dobrzyń Finalista

Galeria

I dzień

Uroczyste otwarcie Olimpiady

Test wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

Panel dyskusyjny System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?

Wizyta w Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie wyników testu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

Quiz z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym

II dzień finału Olimpiady

Quiz z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

Przemówienia fundatorów nagród

Wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i finalistów Olimpiady oraz dyplomów dla pozostałych uczestników finału

PROGRAM TRZECIEGO ETAPU OLIMPIADY

pdf2

Temat zmienny w roku 2018/2019 „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

podpis-w-jakubowski

fot

logo_men

logo-mon

logo_uw

logo-sgsp

logomsz

logo-nato-mp

min-energii

Podmiotem wspierającym Organizatora Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Fundacja Instytut Nauki o Polityce

inop_skrot_i_napis_kolor

Uczelnie oferujące indeksy dla laureatów Olimpiady:

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie