Tematy na I etap Olimpiady – II edycja

  1. Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO
  2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski
  3. Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego
  4. Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego
  5. Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.

Szanowni Państwo, z powodu problemów z naszą stroną internetową termin przyjmowania prac przez Komitety Okręgowe został przedłużony do środy 8 listopada 2017 r. Za zaistniałe problemy przepraszamy.

Przypominamy, iż prace z I etapu należy przesłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego. Liczy się data stempla pocztowego! Prosimy także pamiętać o dołączaniu do prac załączników dostępnych na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/formularze/

Termin ogłoszenia wyników I etapu (tj. 17.11.2017 r.) nie uległ zmianom. 

fot

logo_men

logo_uw