Ogłoszenie

Wszystkie informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych do II etapu oraz szczegóły związane
z organizacją etapów okręgowych umieszczane są na stronach poszczególnych komitetów okręgowych
(w zakładce „Komitety”).

fot

logo_men

logo-aszwoj

logo_uw

logo_uksw3