Drodzy Uczestnicy,

jesteśmy w trakcie rozmów i ustaleń z naszymi Partnerami i Komitetami Okręgowymi – wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat przebiegu marcowego finału Olimpiady. Test w piątek 19 marca o godzinie 12:00 napiszecie na terenie swoich okręgów za pomocą strony Testportal. W sobotę odbędzie się zdalny finał wraz z quizem i innymi atrakcjami. Szczegóły wkrótce!

testportal

Komitet Główny

Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności

 


Wyniki etapu okręgowego:

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki etapu okręgowego!

Progi:

 • Okręg Częstochowa – 50 pkt
 • Okręg Gdynia – 44 pkt
 • Okręg Golub-Dobrzyń – 45 pkt
 • Okręg Kielce – 42 pkt
 • Okręg Kraków – 36 pkt
 • Okręg Lublin – 48 pkt
 • Okręg Łomża – 39 pkt
 • Okręg Łódź – 41 pkt
 • Okręg Olsztyn – 28 pkt
 • Okręg Rzeszów – 40 pkt
 • Okręg Szczecin – 48 pkt
 • Okręg Warszawa – 47 pkt
 • Okręg Wrocław – 44 pkt
 • Okręg Zielona Góra – 44 pkt

Pobierz

1200px-facebook-svg

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka!


Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

podpis-w-jakubowski

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Służby Pożarniczej NATO Force Integration Unit Poland (Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce)

 

 

Patronat honorowy:

Partner:                                                                                                      Patronat:

pll-lot-polskie-logologozus

 

Podmiot wspierający:

inop_skrot_i_napis_kolor

 

 

 

Uczelnie oferujące indeksy dla laureatów Olimpiady:

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie