PROGRAM TRZECIEGO ETAPU OLIMPIADY

pdf2

Zapraszamy do udziału w III edycji Olimpiady

Temat zmienny w roku 2018/2019 „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

podpis-w-jakubowski

 

fot

logo_men

logo-mon

logo_uw

logo-sgsp

logomsz

logo-nato-mp

min-energii

Podmiotem wspierającym Organizatora Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Fundacja Instytut Nauki o Polityce

inop_skrot_i_napis_kolor

Uczelnie oferujące indeksy dla laureatów Olimpiady:

  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie