Skład komitetu

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
Wiceprzewodniczący – dr hab. Grzegorz Ciechanowski
Sekretarz – dr Piotr Chrobak
Członkowie:
Dr Marek Cupryjak
Dr Tomasz Czapiewski
Dr Michał Romańczuk
Dr Cezary Guźniczak