Kontakt

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 12 października 2018 r.
• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.
Prace prosimy przesyłać na adres:
Instytut Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71/79
71-017 Szczecin
Z dopiskiem Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Osoba do kontaktu: dr Michał Romańczuk michal.romanczuk@interia.pl