Aktualności

Harmonogram zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Szczecin, 7 grudnia 2018 r.

miejsce: Instytut Politologii i Europeistyki, ul. Krakowska 71/79, sala nr 110

11.00 – 11.30 – rejestracja uczestników Olimpiady

11.30-12.00 – powitanie uczestników Olimpiady

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Tomasz Czapiewski Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Paweł Rodzoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

mgr Mariusz Sikora Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

dr Szczepan Stempiński Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa

12.00 – 13.00  – test wiedzy  

13.00-14.15

Pokaz uzbrojenia i wyposażenia Drużyny Piechoty 12 Brygady Zmechanizowanej

Poczęstunek dla uczestników Olimpiady

14.15 – 14.30

Prezentacja oferty dydaktycznej Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Tomasz Czapiewski

14.30 – 15.00

Spotkanie z przedstawicielem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie mjr Iwo Listewnikiem

15.00  – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród