Aktualności

Edycja 2018/2019 – tematy I etapu

Tematy na I etap Olimpiady
• Globalne a regionalne instrumenty zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
• Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych – zalety i wady
• Wpływ stosunków między USA a Rosją na działalność Rady Bezpieczeństwa ONZ
• Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–2019 – szanse i wyzwania
• Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego