Aktualności

Relacja z etapu okręgowego II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

8 grudnia 2017 roku w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego odbył etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Przedsięwzięcie otrzymało Mecenat Miasta Szczecin. Wsparcia udzielił RODM w Szczecinie. W organizację Olimpiady zaangażowała Agencja Mienia Wojskowego Oddział Szczecin, a także Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności to inicjatywa edukacyjna konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z nich jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator Olimpiady w województwie zachodniopomorskim. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uroczystego otwarcia II etapu zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dokonała Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US oraz dr Tomasz Czapiewski wicedyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki. Głos zabrał również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mgr Mariusz Sikora oraz przedstawiciel RODM Pan Grzegorz Czarnecki.

Do drugiego etapu zawodów okręgowych zakwalifikowało się 27 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Drugi – okręgowy etap – odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. W oparciu o wyniki testu wyłoniono 10 finalistów, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych.

Lista 10 finalistów prezentuje się następująco:

  1. Łukasz Marynicz
  2. Julia Ciesińska
  3. Marek Pabich
  4. Franciszek Świergiel
  5. Cezary Rynkun
  6. Justyna Sikora
  7. Kacper Kozłowski
  8. Mateusz Herman
  9. Aleksandra Turczynowicz
  10. Marta Aściukiewicz

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!!!!!!!!!!!!