Skład komitetu

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jerzy Konieczny

Członek: gen. dyw. dr inż. Anatol Czaban

Członek: mgr Wiesława Surdyk-Fertsch

Sekretarz: dr Maciej Magiera