Kontakt

Adres Komitetu Okręgowego:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań

Telefon: 61 829 6510

E-mail: knnob@amu.edu.pl