Aktualności

9 grudnia 2016 roku – II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Szanowni Państwo,

9 grudnia 2016 roku o 12.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89a, Poznań) przeprowadzimy test w ramach II etapu Olimpiady. Wcześniej od 11.30 odbędzie się rejestracja zakwalifikowanych uczestników. Organizacja tego etapu będzie przebiegała następująco:

11.30-12.00 – rejestracja uczestników.

12.00-13.00 – test (II etap OWoBiO).

13.00-14.00 – wykład otwarty, posiłek, podanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

Wykład otwarty przeprowadzą przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Poznania oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania.