Skład komitetu

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – województwo świętokrzyskie:

 

  1. dr hab. Paweł Soroka – Przewodniczący
  2. Ppłk. rez. mgr Robert Misztal – Zastępca Przewodniczącego
  3. Dr Katarzyna Gruszko – Sekretarz Komitetu Okręgowego
  4. Dr Anna Zagórska – członek Komitetu Okręgowego.
  5. Dr Witold Sokała – członek Komitetu Okręgowego
  6. Dr Lech Hyb – członek Komitetu Okręgowego