Aktualności

III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2018/19

W związku z kolejną edycją Olimpiady najważniejsze informacje znajdziecie Państwo w zakładkach:
http://www.owobio.edu.pl/program/
http://www.owobio.edu.pl/kalendarium/

Z punktu widzenia zawodów okręgowych najważniejsze terminy są następujące:
-Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 19 października 2018 r.
-Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.
-Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.
-7 grudnia 2018 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

1.Globalne a regionalne instrumenty zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
2.Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych – zalety i wady
3.Wpływ stosunków między USA a Rosją na działalność Rady  Bezpieczeństwa ONZ
4.Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019  – szanse i wyzwania
5.Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Prace proszę wysyłać pocztą na adres:

OWOBiO, Katarzyna Gruszko,
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21B,
25–406 Kielce