Aktualności

Tematy na I etap Olimpiady

•. Obywatel w służbie ojczyzny

• Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

• Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego

i obywatelskiego

• Społeczeństwo obywatelskie a bezpieczeństwo

wspólnot lokalnych

• Dziedzictwo kulturowe w tworzeniu tożsamości

narodowej RP

Kalendarium Olimpiady

na rok szkolny 2016/2017

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz

do dnia 21 października 2016 r.

• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada

2016 r.

• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 25 listopada 2016 r.

• 9 grudnia 2016 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

• 24–25 marca 2017 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)