Skład komitetu

Przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Janusz Zuziak, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zastępca Przewodniczącego Komitetu
prof. dr hab. Andrzej Ciupiński, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Sekretarz Komitetu
dr Małgorzata Soja, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Członek Komitetu
dr Małgorzata Kuś, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Członek Komitetu
dr Mariusz Cieśla, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

www.ujd.edu.pl