Kontakt

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Ul. Zbierskiego 2/4, 42-218 Częstochowa

Osoba do kontaktu:
dr Małgorzata Soja, sekretarz Komitetu Okręgowego
m.soja@ujd.edu.pl