Aktualności

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszamy do rejestracji w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2019/2020 brzmi „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”. 

Termin przesyłania zgłoszeń do IV edycji Olimpiady został wydłużony do 27.10.2019 r.