Skład komitetu

Komitet Okręgowy

Przewodniczący: dr Wiesław Zawadzki

Zastępca Przewodniczącego: dr Olga Kotowska

Sekretarz – Natalia Złotkowska