Kontakt

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19
18-402 Łomża

e-mail: Natalia.Zlotkowska@poczta.wsa.edu.pl