Aktualności

Wyniki I etapu Olimpiady, lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy alfabetyczną listę osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy Uczniom, Nauczycielom i Opiekunom.

 • Krzysztof Boruch – Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Łukasz Chodorowski – Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Klaudia Cholewska – Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • Sebastian Greś – Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • Jakub Kurianowicz – II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Anna Miakisz – Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • Maciej Nosorowski- Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C.K. Norwida w Białymstoku
 • Kornel Prokorym – Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • Emilia Proniewicka – II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Aleksandra Proniewicka – II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Kacper Zarzecki – Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 • Karol Zielenkiewicz – Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Z poważaniem
Członkowie
Podlaskiego Komitetu Okręgowego
OWoBiO