Aktualności

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI W DNIU 6 GRUDNIA 2019 R.

Dnia 6 grudnia 2019 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 18-402 Łomża ul. Studencka 19.
Rejestracja uczestników           11:30 – 11:45
Przywitanie uczestników
i zebranych gości przez              11:40 – 11:50
władze Uczelni
Test                                                        12:00 – 13:00
Posiłek, zwiedzanie Uczelni,
zapoznanie się z ofertą              13:00 – 13:45
edukacyjną Uczelni
Ogłoszenie wyników                 13:45 – 14:00

Uwaga!!! Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Uczestnika (legitymacja szkolna/dowód osobisty, itp.)