Aktualności

Harmonogram zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Łomża, 7 grudnia 2018 r.

miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu, ul. Studencka 19, Łomża (Nowa Aula)

11:30-11:45 – rejestracja uczestników

11:45-12:00 – przywitanie uczestników Olimpiady

12:00-13:00 – test wiedzy

13:00-14:00 – posiłek, zwiedzanie Uczelni, zapoznanie się z ofertą edukacyjną Uczelni,

14:00-14:30 – ogłoszenie wyników

14:30 – planowane zakończenie Olimpiady