Skład Komitetu Okręgowego

1. Przewodniczący – dr hab. Prof. UR Krzysztof Żarna
2. Zastępca Przewodniczącego – dr Maciej Milczanowski
3. Sekretarz – mgr Karol Piękoś
Członkowie:
– dr Mira Malczyńska-Biały
– dr Grzegorz Pawlikowski
– mgr Katarzyna Tuczyńska