Kontakt

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pokój 219
Telefon: 017-866-1557