Kontakt

Komitet Podkarpacki
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Al. mjr. W. Kopisto 2a,
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 36
e-mail: owobio@ur.edu.pl