Aktualności

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Miejsce konkursu: Instytut Nauk o Polityce, ul. Kopisto 2a, III piętro, sala nr. 346.

Data: 6 grudnia 2019 r. godz. 11:00

11:00-11:30 Rejestracja uczestników
11:30-11:55 Wykład prof. Leszka Pawlikowicza: ,,Trzydzieści lat później… Zimna wojna i nową zimna wojna. Jak zmienił się stosunek sił?
12:00-13:00 Test w sali 346
13:00-14:00 Ciepły posiłek
14:00-14:30 Ogłoszenie wyników