Aktualności

III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Miejsce konkursu: Instytut Nauk o Polityce, ul. Kopisto 2a, III piętro, sala nr. 341.

 

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników i serwis kawowy (herbata, kawa, ciasto).
11:15 – 11:55 Wykład dra Macieja Milczanowskiego: Wojna w Iraku (2003-2010) jako przykład różnych strategii: konwencjonalnej, militarnej i COIN.
12:00 – 13:00 Test w sali 341.
13:00 – 14:00 Ciepły posiłek, sala 339.
14:00 – 14:15

Ogłoszenie wyników.