Aktualności

Komitet Podkarpacki

Organizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl

Komitet Podkarpacki
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Al. mjr. W. Kopisto 2a,
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 36
e-mail: owobio@ur.edu.pl