Organizator

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami Olimpiady są uczelnie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Komitet Główny

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
 • Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Daniel Przastek
 • Sekretarz naukowy – dr hab. Irena Rysińska
 • Kierownik Organizacyjny – dr Mariusz Włodarczyk
 • Członek – nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
 • Członek – dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP
 • Członek – dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK
 • Członek – dr Małgorzata Soja
 • Sekretarz – dr Paweł Stawarz
 • Sekretarz – mgr Ewa Bogusławska

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
pokój 213 (II piętro), ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Dyżury Biura, w trakcie których możliwy jest kontakt telefoniczny:

 • poniedziałek, 10.00 – 14.00
 • środa, 10.00 – 14.00
 • piątek, 10.00 – 14.00

logo_men

logo-mon

logo_uw

logo-sgsp

logomsz

logo-nato-mp

min-energii

Podmiotem wspierającym Organizatora Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Fundacja Instytut Nauki o Polityce

inop_skrot_i_napis_kolor