Organizator

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami Olimpiady są uczelnie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 

Komitet Główny Olimpiady

 Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

 

 Zastępcy Przewodniczącego:

 • dr hab. Daniel Przastek – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • dr Mariusz Włodarczyk 

 

 Członkowie:

 • dr hab. Tomasz Bojarowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Małgorzata Soja – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Ilona Urych – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Kierownik Organizacyjny Olimpiady:

 • dr Mariusz Włodarczyk

 

Z-ca Kierownika Organizacyjnego Olimpiady:

 • mgr Ewa Bogusławska

 

Sekretarz Organizacyjny Olimpiady:

 • dr Marta Rojewska


Rada Naukowa Olimpiady

 Przewodniczący Honorowy:

 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Przewodniczący:

 • gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – Uniwersytet Warszawski

 

Zastępca Przewodniczącego:

 • st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

 

Sekretarz Naukowy Olimpiady:

 • dr hab. Irena Rysińska – Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Rady:

 • dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Kazachstanie i Kirgistanie
 • dr hab. Marcin Chełminiak – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar – Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW
 • mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP
 • ks. bp dr Marek Solarczyk – Biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prof. dr hab. Olga Wasiuta – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki – Kierownik Katedry Studiów Wschodnich WNPiSM UW
 • prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej WNPiSM UW
 • dr hab. Jakub Zajączkowski – Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW
 • dr hab. Piotr Załęski – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • dr hab. Bartłomiej Zdaniuk – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Mołdawii
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie

 

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
pokój 213 (II piętro), ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

 

Patronat honorowy:

logo_men

Patronat honorowy:

mswia

Organizatorzy:

logo_uw

 

logo-sgsp

 

logo-nato-mp

Podmiotem wspierającym Organizatora Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Fundacja Instytut Nauki o Polityce

inop_skrot_i_napis_kolor