Organizator

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami Olimpiady są uczelnie:

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Opolska

Komitet Główny

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
 • Zastępca Przewodniczącego – dr Daniel Przastek
 • Sekretarz naukowy – dr Marek Madej
 • Kierownik Organizacyjny– dr Mariusz Włodarczyk
 • Członek – dr Małgorzata Soja
 • Sekretarz – mgr Ewa Bogusławska

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
pokój 213 (II piętro), ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Dyżury Biura, w trakcie których możliwy jest kontakt telefoniczny:

 • środa, 12.00 – 16.00
 • czwartek, 10.00 – 14.00
 • piątek, 9.00 – 13.00

Informujemy, iż dnia 1 oraz 8 grudnia 2017 r. Biuro Komitetu będzie nieczynne.

logo_men

logo_uw