Skład komitetu

Przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Janusz Zuziak

Zastępca Przewodniczącego Komitetu
prof. dr hab. Andrzej Ciupiński

Sekretarz Komitetu
dr Julita Mirowska

Członek Komitetu
dr Anna Zasuń

Członek Komitetu
dr Mariusz Cieśla

Członek Komitetu
mgr Iwona Latkowska

www.ajd.czest.pl / www.wfh.ajd.czest.pl