Kontakt

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno – Historyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Zakład Nauk o Obronności

Ul. Zbierskiego 2/4, 42-218 Częstochowa.

Osoba do kontaktu:
dr Julita Mirowska, sekretarz Komitetu Okręgowego
j.mirowska@ajd.czest.pl

www.ajd.czest.pl / www.wfh.ajd.czest.pl