Skład komitetu

Komitet Okręgowy

Przewodniczący: kpt. dr inż. Adrian Bralewski  Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Zastępca Przewodniczącego: mgr inż. Karolina Tyrańska-Wizner Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Sekretarz : Katarzyna Wąsowska Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Członek: mgr inż. Marcin Wiechetek Szkoła Główna Służby Pożarniczej