Kontakt

Adres Komitetu Okręgowego:
Komitet Okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

Prace proszę nadsyłać na powyższy adres z dopiskiem  „Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności”

e-mail: olimpiada@sgsp.edu.pl