Aktualności

Organizacja finału V edycji Olimpiady

Drodzy Uczestnicy,

przekazujemy informacje na temat organizacji etapu centralnego V edycji OWoBiO.

19 marca 2021 r.

O godzinie 12:00 Uczniowie napiszą test wiedzy za pomocą platformy Testportal w swoich Komitetach Okręgowych. Właściwy Komitet Okręgowy poinformuje Uczniów o miejscu pisania testu oraz o organizacji i przebiegu wydarzenia. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki, zachowaniu dystansu oraz o dezynfekcji rąk. Sekretarze Komitetów Okręgowych lub upoważnione przez nie osoby będą nadzorować pisanie testu przez Uczniów. Każdy z Uczestników otrzyma na swoją skrzynkę mailową (tą samą, co przy teście okręgowym) wiadomość od Testportal zawierającą kod dostępu do testu. Data rozesłania kodów zostanie ogłoszona na fanpage’u Olimpiady w najbliższym tygodniu.

O godzinie 17:00 zapraszamy wszystkich Uczestników na nasze media społecznościowe – fanpage Olimpiady na FB, kanał YouTube Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz stronę internetową Olimpiady. Nasi Partnerzy, Komitety Okręgowe i Organizatorzy przygotowują dla Was serię materiałów i mini-wykładów. Może się tam pojawić kilka informacji potrzebnych do quizu następnego dnia.

W godzinach popołudniowych, po analizie wyników testu, Komitet Główny będzie się kontaktował z częścią z Was w sprawie organizacji finałowej gali, która zaplanowana jest na następny dzień. Podejmiemy dwie próby połączenia telefonicznego w odstępie jednej godziny. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, wówczas przepada mu szansa wzięcia udziału w quizie. Wieczorem, prawdopodobnie ok. godziny 20:00, nastąpi próbne połączenie.

20 marca 2021 r.

W godzinach 11:00-15:00 odbędzie się quiz i uroczysta gala zakończenia Olimpiady. Stream będzie dostępny na fanpage’u Olimpiady na FB, kanale YouTube i na fanpage’u Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Najlepsza dwunastka Uczestników zmierzy się w quizie, pojawią się nasi Partnerzy i Sponsorzy, a przede wszystkim ogłosimy listę finalistów i laureatów Olimpiady. Zapraszamy do oglądania!

Zaświadczenia i dyplomy oraz nagrody prześlemy do Was pocztą na początku kwietnia.
ztą na początku kwietnia.