Aktualności

V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

 

Zapraszamy do rejestracji w V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2020/2021 brzmi „Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego, zaś w zakładce Program znajduje się szczegółowy wykaz zagadnień programu stałego i zmiennego oraz zalecanej literatury

 

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

  1. Tradycje oręża polskiego – wojskowy czyn zbrojny w wojnach światowych (wybrane aspekty).
  2. Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.
  3. Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.
  4. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.
  5. „Polskie serce NATO bije w Bydgoszczy”. Specjalistyczne instytucje NATO w Polsce i ich znaczenie dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa „flanki wschodniej” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zgłoszenie

Kalendarium