Aktualności

Termin przesyłania zgłoszeń do IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności został wydłużony do 27.10.2019r.