Aktualności

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszamy do rejestracji w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2019/2020 brzmi „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”. Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego i kalendarium olimpiady, zaś w zakładce Program znajduje się szczegółowy wykaz zagadnień programu stałego i zmiennego oraz zalecanej literatury.

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

  1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli (propozycja Gertrudy)
  2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski
  3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
  4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)
  5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem
 .
 .
        Kalendarium Olimpiady                          Formularz zgłoszeniowy                         Regulamin                       Załączniki do pracy
.
.

 

Prace z I etapu Olimpiady prosimy przesyłać na adres:

Adres Komitetu Okręgowego:
Mazowiecki Komitet Okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności”.
Prosimy pamiętać, iż prace należy przesyłać wraz z załącznikami oraz z wersją elektroniczną (na płycie lub pendrivie).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: olimpiada@sgsp.edu.pl