Skład komitetu

Przewodniczący: dr hab. prof. UP Janusz Ropski

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. prof. UP Roman Kochnowski

Sekretarz : dr Sabina Sanetra – Półgrabi

Kierownik organizacyjny: dr Danuta Kaźmierczak

Członkowie:

 dr Paweł Skorut,

dr Łukasz Stach,  

mgr Monika Kulka – Smołkowicz,

mgr Paweł Ostachowski