Aktualności

Ważna informacja na temat organizacji zawodów okręgowych

Szanowni Państwo, uczestnicy V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

Niniejszym informujemy, że etap okręgowy przeprowadzony będzie w formie zdalnej przez wynajętą do tego celu firmę zewnętrzną i w całości zadanie to bierze na siebie Komitet Główny. Firma ta zakładać będzie konta dla uczestników, a następnie na ich adresy mailowe wysyłać dane do logowania oraz inne informacje. Kilka dni przed konkursem planowane jest sprawdzenie systemu i przeprowadzenie testu próbnego.

Życzymy powodzenia,

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

w imieniu Komitetu Okręgowego dla Małopolski