Aktualności

I etap IV edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności 2019/2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach I etapu  IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności są Państwo zobowiązani do przygotowania prac  (w formie eseju, filmu, nagrania audio, fotokastu)  na wybrany temat:

 

  1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli,
  2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski,
  3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa,
  4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straż ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku),
  5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem.

 

Prace w formie esejów wraz z wydrukowanymi i podpisanymi odręcznie dokumentami – http://www.owobio.edu.pl/formularze/ (załącznik 2,3,4,5) prosimy nadsyłać do dnia 8 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym na podstawie art. 13 RODO http://www.owobio.edu.pl/formularze/

 

Komplet dokumentów prosimy przesyłać na adres Komitetu Małopolskiego

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

ul. Podchorążych 2/236,

30-084 Kraków

 

Tylko prace kompletne będą oceniane.

Do II etapu przechodzi maksymalnie 100 uczestników z każdego okręgu (informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu zostanie przekazana w dniu 22 listopada br. jak również szczegółowe informacje o miejscu i godzinie testu).

 

W imieniu Komitetu Okręgowego dla Małopolski

dr Sabina Sanetra-Półgrabi (sekretarz)