Skład komitetu

Komitet Okręgowy

Przewodniczący –  dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Zastępca –  dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Sekretarz –  dr inż. Jarosław Siuda
Członek –  dr inż. Tadeusz Tabaczniuk
Członek –  dr inż. Krzysztof Graczyk