Skład komitetu

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Pietraś

Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Wojciech Sokół

Członkowie Komitetu: dr hab. Beata Surmacz

dr Damian Szacawa

Sekretarz Komitetu: dr Liliana Węgrzyn- Odzioba