III edycja Olimpiady 20018/2019

Serdecznie zapraszamy do III edycji Olimpiady, wszystkie informacje znajdują się w zakładkach na stronie Olimpiady, prace pisemne wraz z załącznikami przesyłamy drogą pocztową na adres: Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Wydział Politologii UMCS Plac Litewski 3 20-080 Lublin   w przypadku pytań i wątpliwości kontakt: lilianao1@wp.pl

II etap Olimpiady 8.12.17

Szanowni Państwo, II etap Olimpiady odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS, pl. Litewski 3. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 11.20 przed aulą im. I. Daszyńskiego(pierwsze piętro). Ubrania wierzchnie można zostawić w ogólnodostępnej szatni. Proszę o zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość(legitymacja szkolna, dowód osobisty). O 11.50 uroczyste powitanie Uczestników Od 12.00- 13.00- test po godzinie 13.00 […]

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

Julia Bańka Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie Patrycja Jastrzębska Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie Natalia Jusiak V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie Julia Karczmarek V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie Aleksandra Kędziera Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki […]

II edycja

Szanowni Państwo, przypominam, że: zgłoszenia uczestników do Olimpiady dokonujemy poprzez elektroniczny formularz do dnia 27 października 2017 nadsyłamy prace wraz z wymaganymi załącznikami(zakładka Formularze na stronie głównej Olimpiady) do Komitetu lubelskiego do dnia 6 listopada 2017 r. ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi  – 17 listopada 2017 r. Prace uczestników z województwa lubelskiego nadsyłamy na adres: […]