Kolejna edycja Olimpiady

Zapraszamy do 30 października do elektronicznej rejestracji uczestników Olimpiady.
Na prace czekamy już w nowej siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45, Lublin!!!