wyniki II etapu

Olimpiada w województwie lubelskim odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof dr hab. Stanisława Michałowskiego, Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawarskiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Szewca, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Grzegorza Alinowskiego, Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen.bryg. SG Jacka Szcząchora oraz Komendanta Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Piotra Krawczyka.
Finalistami II etapu IV edycji Olimpiady zostali:
Jakub Zgłobicki z III LO w Lublinie, Kinga Wróblewska, Julia Bartko i Piotr Jastrzębski z ZS nr 3 w Hrubieszowie, Justyna Sobstyl z Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Andrzej Kępa, Urszula Matuszak, Mikołaj Białecki i Jakub Mazurek z V LO w Lublinie oraz Mikołaj Dragan z III LO w Chełmie.
Serdecznie gratulujemy.