IV edycja Olimpiady!!!

Serdecznie zapraszamy do IV edycji Olimpiady,

wszystkie informacje znajdują się w zakładkach na stronie Olimpiady, prace pisemne wraz z załącznikami przesyłamy drogą pocztową na adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

w przypadku pytań i wątpliwości kontakt: lilianao1@wp.pl