IV edycja Olimpiady!!!

Serdecznie zapraszamy do IV edycji Olimpiady, wszystkie informacje znajdują się w zakładkach na stronie Olimpiady, prace pisemne wraz z załącznikami przesyłamy drogą pocztową na adres: Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS Plac Litewski 3 20-080 Lublin w przypadku pytań i wątpliwości kontakt: lilianao1@wp.pl

Laureaci II etapu

Do III etapu zakwalifikowały się następujące osoby: Aneta Barszcz                    V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Aleksandra Smolińska             V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Julia Bartko                        Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie Aleksandra        Olszak        Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie […]

II etap Olimpiady 7.12.2018

Szanowni Państwo, II etap Olimpiady odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS, pl. Litewski 3. W tym roku honorowym patronatem objęli Olimpiadę: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc Lubelski Komendant Wojewódzki […]

Alfabetyczna lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

Piotr      Andrzejowicz    Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych Aneta   Barszcz V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Julia      Bartko  Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Magdalena         Błażejewska      Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie Aleksandra        Bocian  V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Aneta   Borsuk  V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie […]

III edycja Olimpiady 20018/2019

Serdecznie zapraszamy do III edycji Olimpiady, wszystkie informacje znajdują się w zakładkach na stronie Olimpiady, prace pisemne wraz z załącznikami przesyłamy drogą pocztową na adres: Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Wydział Politologii UMCS Plac Litewski 3 20-080 Lublin   w przypadku pytań i wątpliwości kontakt: lilianao1@wp.pl

II etap Olimpiady 8.12.17

Szanowni Państwo, II etap Olimpiady odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS, pl. Litewski 3. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 11.20 przed aulą im. I. Daszyńskiego(pierwsze piętro). Ubrania wierzchnie można zostawić w ogólnodostępnej szatni. Proszę o zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość(legitymacja szkolna, dowód osobisty). O 11.50 uroczyste powitanie Uczestników Od 12.00- 13.00- test po godzinie 13.00 […]

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

Julia Bańka Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie Patrycja Jastrzębska Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie Natalia Jusiak V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie Julia Karczmarek V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie Aleksandra Kędziera Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki […]

II edycja

Szanowni Państwo, przypominam, że: zgłoszenia uczestników do Olimpiady dokonujemy poprzez elektroniczny formularz do dnia 27 października 2017 nadsyłamy prace wraz z wymaganymi załącznikami(zakładka Formularze na stronie głównej Olimpiady) do Komitetu lubelskiego do dnia 6 listopada 2017 r. ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi  – 17 listopada 2017 r. Prace uczestników z województwa lubelskiego nadsyłamy na adres: […]