Skład komitetu

Przewodniczący Komitetu Okręgowego:                                            

prof. dr hab. Robert Łoś 

Z-ca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego:  

prof. dr hab. Jacek Reginia-Zacharski

Sekretarz Komitetu Okręgowego:                                                        

dr Hubert Horbaczewski

Członkowie Komitetu Okręgowego:                                                            

dr Anna Kobierecka

dr Robert Czulda

dr Michał Rulski