Aktualności

FINAŁ OLIMPIADY 2021

Drodzy finaliści. W tym roku, ze względu na zewnętrzne okoliczności, pierwsza część finału OWOBiO (czyli test) odbędzie się w okręgu. Zapraszamy wszystkich finalistów z okręgu łódzkiego na 19 marca 2021 roku na godzinę 11.45 na Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na ulicę Lindleya 5 A w Łodzi.
Test jest organizowany przez Komitet Główny OWOBiO i odbędzie się zdalnie. Zatem Państwo jesteście zaproszeni do pracowni komputerowej (tuż obok Biblioteki WSMiP).
Upewnijcie się Państwo czy otrzymaliście wszystkie dane niezbędne do zalogowania się do systemu (powinny już docierać do Państwa na maile, które podaliście przy rejestracji).
W razie wątpliwości, czy trudności ze znalezieniem pracowni komputerowej proszę dzwonić na numer 502 327 461.
Hubert Horbaczewski – sekretarz Komitetu Okręgowego w Lodzi