Aktualności

Wyniki I etapu OWOBiO 2020/2021

Do II etapu w roku 2020/2021 zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej):
1. Filip Dzieciątkowski
2. Olaf Dynus
3. Maksym Gwadera
4. Krzysztof Kałucki
5. Krzysztof Kur
6. Kacper Malinowski
7. Seweryn Lesiak

Etap okręgowy przeprowadzony będzie w formie zdalnej przez wynajętą do tego celu firmę zewnętrzną i w całości zadanie to bierze na siebie Komitet Główny. Firma ta zakładać będzie konta dla uczestników i na ich adresy mailowe wysyłać dane do logowania oraz inne informacje.  Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej, którą podaliście Państwo przy rejestracji.