Aktualności

Szanowni Państwo,
zbliża się III etap naszej Olimpiady.
  • zgodnie z regulaminem uczestnicy oraz jeden opiekun z okręgu mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot za przejazd w przypadku naszego okręgu delegowany jest sekretarz okręgu – dr Hubert Horbaczewski;
  • jeżeli na zawody będą chcieli przyjechać dodatkowo nauczyciele bądź rodzice uczestników, muszą we własnym zakresie zarezerwować sobie hotel i posiłki w hotelu oraz rozliczać się z hotelem. Komitet Główny nie pośredniczy w tych rezerwacjach. Podobnie jak latach ubiegłych uczestnicy nocują w hotelu Aramis przy ul. Magnalia 3B. Decyzję w tej sprawie muszą być podejmowane jak najszybciej, bo w ostatniej chwili brakuje już miejsc. Nauczycielom i rodzicom Komitet Główny nie finansuje dojazdów ani zakwaterowania;
  • zwrot kosztów przejazdu odbywać się będzie na podstawie przedstawionych biletów. Jeżeli będzie tylko bilet w jedną stronę, to uczestnik otrzyma podwójną wartość ceny. Podróż powinna odbywa się komunikacją autobusową lub koleją (2 klasa). Nie będzie dokonywany zwrot za przejazd prywatnym samochodem;
  • Komitet Główny rezerwuje i pokrywa koszty tylko jednego noclegu (22/23 marca). Jeżeli uczestnicy będą chcieli dodatkowo zarezerwować jeszcze jeden nocleg, czynią to we własnym zakresie;
  • rozpoczęcie zawodów 22 mara o godzinie 12.00 (rejestracja uczestników od godziny 10.00), zakończenie 23 marca około godziny 14.00.