Aktualności

Czekamy na prace z etapu szkolnego

Prace można wysyłać na adres:

Komitet Okręgowy OWoBiO

Uniwersytet Łódzki

ul. Lindleya 3 , pok.105

90-131 Łódź

oraz na e-mail:

olimpiada.bezpieczenstwo.lodz@gmail.com