Skład komitetu

Komitet Okręgowy

Przewodniczący: Piotr Wiśniewski

Zastępca Przewodniczącego: Dariusz Guzowski

Sekretarz : Lidia Kwiatkowska

Członek: Małgorzata Chojnacka

Członek: Beata Stawska